Mikä on ESY Church?


Esy eli ESY Church -seurakunta on olemassa, koska haluamme tehdä sitä, mitä Jeesus Kristus teki ollessaan maan päällä. Hän antoi meille kutsun ja tehtävän jatkaa sitä, minkä hän aloitti. Mitä Jeesus teki?

  • Hän opetti ja julisti evankeliumia
  • Hän rakensi aitoja ihmissuhteita
  • Hän näytti elämällään ja teoillaan, mitä on olla ihminen ja Hänen seuraajansa

Siksi me Esy:ssä pyrimme siihen, että seurakuntamme jäsenet ja kaikki seurakuntamme tilaisuuksissa kävijät ja toimintaamme osallistuvat oppisivat:

  • tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti Raamatun Sanan ja Pyhän Hengen kautta
  • rakentamaan aitoja ihmissuhteita seurakunnassa ja omassa elämässään 
  • palvelemaan toinen toistaan ja toteuttamaan Jumalan tahtoa  kodeissa, seurakunnassa ja yhteiskunnassamme

Tarjoamme seurakunnassamme erilaisia palvelumuotoja, jotta yllämainitut asiat voisivat toteutua. Voit tutustua palvelumuotoihin lähemmin valikon linkeistä.

Esyn toiminnan keskiössä ovat sunnuntain Viikkojuhlamme klo 16 ja torstain klo 18 kansainvälinen iltamme ESY International (Englanti-Arabi-Farsi). Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan näihin tilaisuuksiin.

ESY CHURCH -SEURAKUNNAN TULEVAT TILAISUUDET

 ESY Church -seurakunta on paikallinen uskonyhteisö ja osa Kingdom Church -uskonnollista yhdyskuntaa.

Jäseniä seurakunnassamme on yli 300. Seurakunnan pastoreina toimivat Peter ja Pia Hackzell, Veikko Lipponen sekä Miisu Piipari. Toimimme yli kirkkokuntarajojen ja vaalimme kristittyjen yhteyttä. Uskomme perustuu Raamatun auktoriteettiin, Jeesuksen ristin sovitustyöhön ja Hänen ylösnousemukseensa.  

ESY CHURCH -SEURAKUNNAN USKONTUNNUSTUS